Biuro Planowania Rozwoju Warszawy od 50 lat świadczy swoje usługi z zakresu planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportowej, a także opracowań środowiskowych. Doświadczona kadra współpracuje z wieloma specjalistami z różnych branż, w tym architektury i budownictwa, geologii, hydrogeologii, geografii, architektury krajobrazu, inżynierii środowiska, inżynierii infrastruktury technicznej i drogowej, a także rzeczoznawcami majątkowymi w zakresie ustalania optymalnego wykorzystania przestrzeni miast i gmin dla różnych celów. Prowadzone doradztwo opiera się o wielobranżowe analizy wielokryterialne i skutkuje wyborem najlepszych wariantów do prowadzenia inwestycji zarówno przez samorządy lokalne (gminy, starostwa), jak i prywatnych inwestorów. Wybór wariantu nie zawsze skutkuje koniecznością rezygnacji z oczekiwań drugiej strony. Staramy się działać wielotorowo, co daje nam przewagę nad innymi firmami doradztwa inwestycyjnego. Wiedza, doświadczenie i najnowsze oprogramowanie branżowe, pozwala uzyskać najlepsze efekty przy współpracy z klientem.