Opracowania historyczne

Plany rozwoju przestrzennego Trypolitanii – Libia

W latach 80-tych XX w sporządzone zostały plany rozwoju przestrzennego 4 regionów Libii (Trypolitania, Benghazi, Al. Khalij i Fezzan). Przygotowywały je zespoły specjalistów z Polski, Grecji, Niemiec i Finlandii.

Plany rozwoju przestrzennego miały charakter kompleksowy. Obejmowały problematykę przestrzenną (urbanistyczną, komunikacyjną i inżynieryjną) a także społeczną, gospodarczą i ekologiczną.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy było generalnym wykonawcą planów rozwoju przestrzennego Trypolitanii – będącej najbardziej ludnym i najbardziej rozwiniętym gospodarczo regionem Libii.

Prace planistyczne prowadzone były w Libii (WADECO) i w Polsce (BPRW).

W pracach uczestniczyli specjaliści z BPRW a także wielu biur planowania przestrzennego z całej Polski.

Prace planistyczne miały charakter wieloskalarny – od planu regionalnego przez master plany miast i lay-out plany osad i osiedli wiejskich do map implementacyjnych w skali 1:1000.

W ramach tych prac wykonano:

  1. Perspektywiczny plan rozwoju przestrzennego Trypolitanii – obejmujący obszar 225 000 km2 (z perspektywiczną liczbą mieszkańców 3,7 mln),
  2. Perspektywiczne plany rozwoju przestrzennego 5 sub-regionów Trypolitanii t.j. sub-regionów: Tripoli, Misratah, Zuwarah, Al. Khums i Gharyan,
  3. Plan rozwoju przestrzennego aglomeracji Trypolisu (z perspektywiczną liczbą mieszkańców 1,9 mln),
  4. Master plany największych miast, w tym: Tripoli (1 700 000 mieszkańców), Misratah (300 000 mk), Zuwarah (140 000 mk) i Az Zawiyah (120 000 mk) oraz pozostałych 50 miast,
  5. Lay-out plany 50 osad i osiedli wiejskich,
  6. Mapy implementacyjne w skali 1:1000 w/w miast i osiedli.