Opracowania historyczne

Plan regionalny Fezzan – Libia

W pierwszych dekadach XXI w, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. (jako podwykonawca Geokart – Libya Sp. z.o.o.) było generalnym wykonawcą Planu rozwoju przestrzennego Fezzanu (jednego z 4 regionów Libii). Fezzan ma powierzchnię 567 000 km2 i zamieszkiwany jest przez 547 000 osób. Plan regionalny miał charakter kompleksowy. Obejmował problematykę przestrzenną (urbanistyczną, komunikacyjna i inżynieryjną) a także społeczną, gospodarczą i ekologiczną. Prace planistyczne prowadzone były w Libii (Geaokart – Libya) i w Polsce (BPRW S.A.). W pracach uczestniczyli specjaliści z BPRW S.A. a także z ośrodków naukowych i akademickich z Warszawy.

Prace planistyczne były podzielone na etapy, w tym:

  1. Inwentaryzacja i ocena stanu istniejącego,
  2. Wariantowe scenariusze rozwoju przestrzennego,
  3. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego,
  4. Oszacowanie kosztów rozwoju przestrzennego.

W efekcie opracowano:

  1. Perspektywiczny plan rozwoju przestrzennego Fezzanu,
  2. Perspektywiczne plany rozwoju przestrzennego 4 sub-regionów Fezzanu t.j.: sub-regionu Sabha, Ash Shati, Awbari i Murzuq.