Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zapłocie”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zapłocie” obejmuje obszar położony w południowo-zachodniej części dzielnicy Wilanów w Warszawie. W planie zachowano tereny otwarte położone u podnóża skarpy Warszawskiej. Pozostałą część obszaru przeznaczono w większości pod tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, obsługiwanej przez regularną siatkę ulic.