COMMUNICATION SYSTEMS

Prognozy ruchu 

Prognozy ruchu wykonuje się w celu ustalenia w jaki sposób inwestycja wpłynie na system komunikacji oraz pozwala ocenić jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze. 

Studia techniczne rozwiązań komunikacyjnych 

Studium techniczne rozwiązań komunikacyjnych wykonuje się w celu oceny poprawności oraz zaproponowania zmian w analizowanym systemie komunikacji. 

Kompleksowe badanie ruchu 

Badanie ruchu ma na celu ocenę w jaki sposób na analizowanym obszarze odbywa się ruch. W celu przeprowadzenia badania wykonuje się pomiary ruchu drogowego, a także można do tego dodać badanie ankietowe mieszkańców danego obszaru. Pozwala to na ocenę kierunków ruchu, godzin największego i najmniejszego natężenia oraz strukturę ruchu. 

Ekspertyzy i analizy specjalistyczne układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych 

Ekspertyzy i analizy specjalistyczne układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych wykonane przez specjalistów branżowych ułatwiają klientom podejmowanie decyzji dotyczących potencjalnych terenów inwestycyjnych w zakresie sposobu i możliwości rozwiązań komunikacyjnych.