22.06.2022

Urbaniści kontra zmiany klimatu

Zmiany klimatu, wysokie temperatury czy nawalne deszcze możemy dostrzec gołym okiem. Czerwiec obfitował w wiele konferencji i szkoleń poświęconych tej tematyce. Jedną z nich zorganizował 20.06.2022 r. Oddział Warszawski SARP w ZODIAKU, było to kolejne wydarzenie z cyklu WODA W MIEŚCIE.

Zaproszonym gościem była Joanna Rayss (wieloletni praktyk w dziedzinie architektury krajobrazu). W sposób niezwykle ciekawy wskazała przyczyny i skutki problemów występujących z uwagi na zmiany klimatu, kierunki zmian w modelach projektowania miast oraz wyzwania związane z wodą, na które szukamy rozwiązań projektując systemy retencyjne.

Zaprezentowane rozwiązania terenów zielonych wskazywały różne metody ich nawadniania, metodologię obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na potrzeby rozwiązań powierzchniowych oraz metodologię projektowania Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako terenu biologicznie czynnego. Wskazane przykłady odnosiły się do prawidłowego gospodarowania wodą oraz zielenią w służbie rozwiązywania problemów inżynieryjnych jako działań z zakresu mitygacji.