07.06.2022

SZANSA DLA URSYNOWA

Ursynów jest jedną z niewielu dzielnic Warszawy, która pozbawiona jest centrum lokalnego z prawdziwego zdarzenia. Historycznie jest to uzasadnione. Ursynów powstawał w czasach gdy władze państwowe nadały absolutny priorytet budownictwu mieszkaniowemu. Mimo, iż w planach urbanistycznych nowych osiedli zakładano realizację pełnego programu ośrodków usługowych, obiekty handlowe, usługowe, kulturalne, rozrywkowe i biurowe powstawały w niewielkich ilościach i tylko w centrach miast. W wyniku tego, Ursynów stał się ogromną sypialnią (ponad 150 tyś, mieszkańców) pozbawioną usług wyższego rzędu. Takie to były czasy. Jednak od 30 lat mamy już gospodarkę rynkową, ludzie stali się zamożniejsi i bardziej wymagający. A mieszkańcy Ursynowa nadal muszą jeździć po lepsze zakupy lub aby zażyć rozrywki do centrum miasta lub centrów usługowo – handlowych w innych dzielnicach.

W Biurze Planowania Rozwoju Warszawy S.A. powstał w 2020 r. projekt planu miejscowego, w którym przewidziano możliwość realizacji na Ursynowie dużego, wielofunkcyjnego centrum usługowo – handlowo – kulturalno – rozrywkowego. Aby nowe centrum nie stało się wydzieloną wyspą w mieście (jak wiele innych wcześniej realizowanych), w planie zadbano o to, aby nowy obiekt był silnie powiązany z dzielnicą.

Wzdłuż głównej ulicy łączącej centrum z osiedlami mieszkaniowymi (ul. F. Płaskowickiej), wyznaczono ciąg pieszo – rowerowy z dużym udziałem zieleni. Elewacje budynków od tej strony muszą być „aktywne” (bezpośrednio dostępne dla spacerowiczów). Ruch samochodowy został poprowadzony w sposób bezkolizyjny do podziemnych garaży lub na parking na dachu, gdzie dodatkowo przewidziano strefę rekreacji z zielenią! Aby uniknąć efektu monotonnej ściany frontowej centrum, w planie znalazł się nakaz podzielenia jej na mniejsze części (ryzality).

Na osi drugiej ulicy doprowadzającej pieszych do centrum (ul. W. K. Roentgena) wyznaczono strefę wejściową w formie placu pieszego zachęcającego do zatrzymania się na nim i miłego spędzenia czasu (rzecz jasna, przy ładnej pogodzie). Na styku centrum z terenami mieszkaniowymi stworzono możliwość realizacji strefy rekreacyjnej, gdzie także dzieci znajdą dla siebie coś atrakcyjnego. Rada m.st. Warszawy, 3 grudnia 2020 r, plan zatwierdziła. Droga do realizacji centrum usługowo – handlowego dla mieszkańców Ursynowa została otwarta!