Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Obrońców Zambrowa, Armii Krajowej. Plan obejmuje niewielki teren położony w centralnej części miasta Zambrów przeznaczony pod usługi, w tym usługi administracji oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Zaprojektowano również tereny komunikacji.