Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Zawad i Kępy Zawadowskiej – Zaściankowa

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Zawad i Kępy Zawadowskiej, w części dot. terenów osiedla Zaściankowa Wschód obejmuje obszar położony we wschodniej części dzielnicy Wilanów w Warszawie. Plan obejmuje funkcjonalny układ komunikacyjny, porządkujący układ przestrzenny kwartałów zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zachowano część otwartych terenów rolnych.