Opracowania historyczne

Projekt systemu transportowego WSW drogi i ulice

Projekt systemu transportowego WSW drogi i ulice to opracowanie obejmujące obszar Województwa Stołecznego Warszawskiego, w jego granicach administracyjnych za czasów jego istnienia. Przedstawiony został stan istniejący dróg, z podziałem na ilość pasów ruchu, na rok 1976. Wyznaczone zostały też realizacje drogowe do roku 1990, wraz z podziałem na ilość pasów ruchu, a także zmiany przekroju (ilości pasów ruchu w różnych kierunkach) oraz modernizacja jezdni istniejących do uzyskania 1×2 pasów ruchu.