Opracowania historyczne

Projekt podsystemu komunikacji autobusowej, tramwajowej, trolejbusowej

Projekt podsystemu komunikacji autobusowej, tramwajowej, trolejbusowej został wykonany w 1990 roku dla obszaru całego miasta Warszawa. Przedstawia elementy systemu komunikacji z zakresu infrastruktury tramwajowej (trasy, węzły, zajezdnie i pętle), autobusowej (trasy, pętle, dworce, zajezdnie i bazy zaplecza) oraz trolejbusowej (trasy i pętle). Zaznaczono strefy zróżnicowanych warunków komunikacyjnych (strefy A, B i C) oraz elementy otoczenia systemu, takie jak metro (przystanki oraz trasy), kolej (trasy, przystanki i dworce), a także dworce lotnicze.