Projekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w dzielnicy Białołęka

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci miejskiej wodociągowej i kanalizacyjnej w jednej z szybciej rozwijających się dzielnic mieszkaniowych Warszawy. Opracowanie dotyczy funkcjonującej infrastruktury technicznej i konieczności działań w celu jej uzupełnienia. Jest przykładem jednego z wielu opracowań infrastrukturalnych  realizowanych przez Biuro.