Plany obszarów śródmiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja w Siedlcach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja obejmuje obszar położony w centralnej części miasta Siedlce. Na terenie planu przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Wyznaczone zostały też tereny usług różnego rodzaju usług kultury i zieleni parkowej oraz trzy tereny zielni parkowej. W południowej części obszaru opracowania wyznaczony został  teren usług produkcji oraz teren usług, garaży ogólnodostępnych i infrastruktury kolejowej.