Plany obszarów śródmiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego obejmuje obszar związany z lokalizacją „Stadionu Narodowego” w Warszawie – w miejscu dawnego „Stadionu X-lecia” i funkcjonującego w jego obrębie bazaru „Jarmark Europa”. Istotnym elementem prac planistycznych było ich sprzężenie, w ramach współpracy z Narodowym Centrum Sportu, z procesem inwestycyjnym realizowanym na mocy przepisów o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Ustalenia planu, dotyczące obszaru przez długi czas wykorzystywanego w sposób niewłaściwy, stanowią podstawę dla realizacji zagospodarowania uporządkowanego, pozwalając na zwiększenie jego intensywności m.in. poprzez wyznaczenie w planie funkcji usługowych i wystawienniczych przy jednoczesnym zachowaniu głównej funkcji obszaru jako terenów rozwoju usług sportu i kultury oraz przy zachowaniu wartościowej zieleni parkowej na błoniach Stadionu Narodowego.