Plany obszarów miejskich

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga obejmuje bardzo zróżnicowane zagadnienia. W obszarze objętym planem występuje mnóstwo elementów historycznych, przedwojenna zabudowa przemysłowa, zabytkowa parowozownia, dawna zajezdnia autobusowa. Projekt planu ukazał wielowariantowe rozwiązania dla tej przestrzeni, przekształcając rozproszone tereny przemysłowe w zwartą tkankę miejską, opartą na zabudowie usługowej i mieszkaniowo- usługowej oraz na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacyjnych (nowy przebieg mostu Krasińskiego).