Plany obszarów miejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan obejmuje fragment promienistego układu urbanistycznego Starych Bielan, który widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków. Głównym założeniem planu było przede wszystkim objęcie ochroną historycznej zabudowy oraz zablokowanie działań zmierzających do realizacji plomb architektonicznych wśród cennych, zabytkowych obiektów.