Plany obszarów miejskich

Założenia funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania obszaru ograniczonego ulicami Wołoską – Woronicza – Samochodową – Domaniewską

Opracowanie pt. „Założenia funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania obszaru ograniczonego ulicami Wołoską – Woronicza – Samochodową – Domaniewską obejmuje obszar położony w zachodniej części dzielnicy Mokotów w Warszawie. Problematyka terenu koncentruje się wokół zdegradowanych i niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych, a podstawowym celem koncepcji było wydobycie potencjału tego miejsca i pokazanie potencjalnym inwestorom szerokiego spektrum możliwości inwestycyjnych.