Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Koncepcja programowo-przestrzenna południowo-wschodniej części miasta Łomża

Koncepcja programowo-przestrzenna południowo-wschodniej części miasta Łomża służy racjonalnemu przekształceniu niezagospodarowanych terenów otwartych pól i łąk w tereny inwestycyjne, przeznaczone pod zabudowę. Koncepcja przewiduje ukształtowanie lokalnego centrum, wokół którego koncentrują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej wraz z usługami. Pozostały teren stanowi osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o zróżnicowanym stopniu intensywności zabudowy.  Strefy funkcjonalne zabudowy podkreśla hierarchiczny i spójny układ sieci komunikacyjnej, zaprojektowany dla obsługi całego obszaru.