Opracowania historyczne

Koncepcja generalna elektroenergetyki

Koncepcja generalna elektroenergetyki objęła obszar Województwa Stołecznego Warszawskiego w granicach administracyjnych za czasów jego istnienia. W koncepcji wyznaczone zostały perspektywy i kierunki kształtowania systemu infrastruktury elektroenergetycznej. Zostały one naniesione na mapę z zaznaczonym istniejącym układem linii elektroenergetycznych, zarówno napowietrznych, jak i kablowych, z podziałem na 110 kV, 220 kV oraz 400 kV. Dodatkowo zaznaczone zostały stacje elektroenergetyczne z podziałem na 110 kV, 220/110 kV, 400/110 kV oraz 400/220/110 kV. Ponadto zaznaczono też elektrociepłownie, które uzupełniają cały system infrastruktury elektroenergetycznej.