Opracowania historyczne

Koncepcja gazownictwa

Koncepcja gazownictwa sporządzona w roku 1985 obejmowała obszar administracyjny Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Na rysunku koncepcji wyznaczono rejony korzystające w tamtym okresie z gazu miejskiego lub koksowniczego przestawiane na gaz ziemny. Zaznaczone zostały gazownie, rozdzielnie, zbiorniki, istniejącą stację redukcyjną I stopnia redukcji, a także projektowane stacje redukcyjną I stopnia oraz II stopnia. Zaznaczony został istniejący gazociąg centralny wysokiego ciśnienia oraz gazociągi magistralne średniego ciśnienia. Wyznaczono też projektowane gazociągi magistralne średniego ciśnienia oraz projektowany gazociąg centralny wysokiego ciśnienia. Obszarowo zaznaczone zostały również wyznaczone postulowane rejony zastosowania jako paliwa gazu ziemnego.