inżynieria

Opracowania branżowe z zakresu inżynierii sanitarnej, gazowej i elektroenergetycznej 

Opracowania branżowe z zakresu inżynierii sanitarnej, gazowej i elektroenergetycznej pozwalają na opracowanie projektów zmian, modernizacji, likwidacji czy utworzenia nowych fragmentów sieci infrastrukturalnych. 

Ekspertyzy specjalistyczne z zakresu infrastruktury technicznej 

Ekspertyzy specjalistyczne z zakresu infrastruktury technicznej wykonane przez specjalistów branżowych ułatwiają klientom podejmowanie decyzji dotyczących potencjalnych terenów inwestycyjnych w zakresie sposobu i możliwości rozwiązań infrastrukturalnych. 

Oceny i analizy działania istniejących systemów infrastruktury 

Oceny i analizy działania istniejących systemów infrastruktury pozwalają na podjęcie odpowiednich decyzji w stosunku do potrzeby i sposobu przeprowadzenia inwestycji.