13.03.2023

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim

13 marca 2023 r. Prezes Zarządu Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A. z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego podpisali „Porozumienie o współpracy przy realizacji kształcenia w zakresie planowania przestrzennego„. Porozumienie dotyczy organizowania zajęć dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzenia kształcenia, w tym szkoleń dla podmiotów zewnętrznych (m.in. pracowników samorządu terytorialnego), zwłaszcza z zakresu zmian prawa dotyczącego planowania miejscowego.

Ponadto Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. zobowiązało się do organizacji praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowanych poznaniem specyfiki działania firmy oraz opiniowania i udzielania wskazówek w procesie tworzenia programów studiów na kierunkach związanych z działalnością Biura.

Pierwszym wspólnym działaniem jest realizacja w semestrze letnim zajęć dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziału Prawa i Administracji w ramach warsztatów „Planowanie przestrzenne w praktyce. Perspektywa urbanistyczna i prawna”. W trakcie zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Porozumienie wpisuje się w działania zarówno Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, jak i firmy BPRW S.A. w realizacji misji wspierania edukacji i upowszechniania wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju.