15.10.2021

Nowy plan miejscowy w Warszawie uchwalony!

Dnia 14 października 2021 roku odbyła się Sesja Rady m.st. Warszawy, na której między innymi uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów autorstwa naszego Biura. Obszar planu obejmuję część Dzielnicy Rembertów o powierzchni około 86,5 ha. Znajdują się tam przestrzenie o czytelnym sposobie użytkowania: tereny usług, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Link do uchwały oraz tekstu i załącznika graficznego planu znajduje się pod linkiem:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/ABBBD9CE-0D50-4FE3-B3A6-49D679FAF511,frameless.htm