01.10.2021

Powołanie nowego Prezesa Zarządu

W ostatnim tygodniu września odbyło się pożegnanie Prezesa Zarządu, mgr inż. Marka Roszkowskiego, którego kadencja zakończyła się 30 września 2021 roku. W Biurze Planowania Rozwoju Warszawy przepracował 49 lat, a funkcję Prezesa pełnił ponad 30 lat. Za jego kadencji Biuro wykonało tysiące opracowań dla Warszawy, województwa mazowieckiego, a także innych fragmentów kraju czy nawet projektów zagranicznych. Pan Roszkowski otrzymał od Ministra Infrastruktury Honorową Odznakę „Zasłużony dla Transportu RP” w 2008 roku. Był on współautorem wielu opracowań dotyczących systemu transportowego Warszawy i województwa mazowieckiego. 

Jednocześnie od dnia 1 października na nowego Prezesa Zarządu został powołany mgr inż. arch. Bartosz Rosłan. W Biurze Planowania Rozwoju Warszawy pracuje od 1999 r., a od 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego. W trakcie swojego wieloletniego stażu pracy był współautorem wielu dokumentów dotyczących planowania przestrzennego zarówno w Warszawie, jak i w innych regionach Polski.