30.09.2021

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego w otoczeniu Fortu Mokotów i Wyględowa

Od 20 września 2021 r. wyłożony do publicznego wglądu został projekt planu miejscowego w otoczeniu Fortu Mokotów i Wyględowa – część I.

Dnia 29 września odbyła się dyskusja publiczna z udziałem projektanta, urzędników oraz mieszkańców. Spotkanie miało formę dyskusji on-line, z uwagi na trwający stan epidemiczny. Przeprowadzono prezentację projektu planu miejscowego oraz podjęto dyskusję z mieszkańcami oraz osobami zainteresowanymi tym obszarem na temat jego przyszłości. W dyskusji obecnych było ponad 30 osób na platformie zoom oraz dodatkowe osoby na chatcie w platformie YouTube, gdzie prowadzono jednocześnie transmisję na żywo z dyskusji. Tereny, które w szczególności wzbudziły zainteresowanie mieszkańców to narożnik przy ulicy Wołoskiej i Woronicza, teren zabytkowego Fortu Mokotów oraz park przy szpitalu, który jak podkreślali mieszkańcy podczas dyskusji, jest dla nich ważny i popierają jego zachowanie zgodnie z projektem. Plan pozostaje wyłożony do 11 października 2021 r. Po tym terminie wszyscy zainteresowani mają 14 dni na składanie uwag do projektu planu.