28.09.2021

Pozyskanie nowych tematów

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy we wrześniu zaczęło pracę nad trzema miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w województwie mazowieckim, jednym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w województwie łódzkim, ekofizjografią gminy w województwie mazowieckim oraz prowadziło prace związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w dwóch gminach mazowieckich. Ponadto biuro wydało opinię urbanistyczną w zakresie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wytycznymi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w województwie małopolskim.